Loopbaan begeleiding


Het doel
Het individueel loopbaantraject geeft een duidelijk beeld van je kwaliteiten en de werkzaamheden die bij je passen en van de werkomgeving waarin je het meest tot je recht komt. Dit zorgt dat je beter kan functioneren in je huidige baan of het geeft richting bij het zoeken naar een nieuwe functie.

Onze werkwijze
Iedere persoon heeft eigen mogelijkheden en wensen. Om deze zaken inzichtelijk te maken wordt een persoonlijk loopbaantraject opgezet. De kern van dit traject is voor iedereen gelijk, namelijk het beantwoorden van de vragen "Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik en hoe kan ik dat bereiken?".

Het traject start met een vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek waarin jouw wensen worden geïnventariseerd. Tevens moet duidelijk worden of er een vertrouwensband kan worden opgebouwd tussen jou en de coach, dus of het aan beide kanten klikt.

Vervolgens omvat het traject zes gesprekken van gewoonlijk anderhalf uur. In deze gesprekken wordt een autobiografie gemaakt, een zelfanalyse opgesteld en worden de zogenaamde wensberoepen bepaald. Deze onderdelen laten zich vertalen naar een concreet stappenplan voor de toekomst afgestemd op jouw persoonlijke wensen en doelen. 

Gebruikte methoden
In de gesprekken wordt gebruik gemaakt van een gebalanceerde combinatie van methoden die op verschillende niveaus de situatie kunnen bepalen en beschrijven. Onderdelen zijn een beroepentest, rollenspelen, de kernkwadranten en aandacht voor de invloed van de gedachten op het gedrag (RET en NLP).

Deze methoden zijn er op gericht om jouw drijfveren te ontdekken en blokkades te doorbreken. Zo wordt het mogelijk om meer plezier in je werk te vinden en meer kans te hebben op een andere functie of zelfs een nieuwe loopbaan.

Vervolgtraject
Na het loopbaantraject kan naar wens de begeleiding worden voortgezet door middel van coachinggesprekken. Hierbij wordt de uitvoering van het stappenplan  begeleid en de voortgang besproken en geëvalueerd.

Sollicitatiecoaching behoort ook tot de mogelijkheden. Sollicitatiebrieven en het curriculum vitae worden samen uitgewerkt en de sollicitatiegesprekken worden begeleid.